Sofokles, Antygona

Kochanowski J., Odprawa posłów greckich

 
Mickiewicz A., Dziady cz. III
 
Mickiewicz A., Dziady cz. IV
Mickiewicz A., Pan Tadeusz  
Słowacki J., Kordian
 
 Prus B., Lalka  
Wyspiański S., Wesele
 
Reymont W.S., Chłopi
 
Kafka F., Proces
 
Gombrowicz W., Ferdydurke
 
Borowski T., Opowiadania
 
Herling-Grudziński G., Inny świat