Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela

 

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli